suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Asunnontarkastuspyyntö (asunnon terveydellisten olojen valvonta)

  • Palvelu
  • Hämeenlinna
  • Julkinen palvelu

Asunnontarkastuksella terveydensuojeluviranomainen arvioi, esiintyykö asunnossa sellaisia olosuhdetekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Olosuhteista on säädetty terveydensuojelulaissa ja asumisterveysasetuksessa. Olosuhteiden arvioinnissa käytetään apuna Valviran laatimia asumisterveysasetuksen soveltamisohjeita. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta (asunnontarkastus) kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Varsinaisen valvontatyön tekee terveystarkastaja. Hämeenlinnassa kaupungin viranomaispalvelut vastaa asunnontarkastuksista ja asumisterveyteen liittyvistä asioista.

Toimi näin

Jos kärsit asunnossasi melusta, kylmyydestä, hajuista, puutteellisesta ilmanvaihdosta tai muusta vastaavasta tai epäilet, että asunnossa on esimerkiksi kosteus- tai homevaurio, ota ensimmäiseksi yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (esim. taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Kiinteistön omistaja on velvollinen selvittämään ongelman syyt ja korjaamaan epäkohdat. Jos kiinteistön omistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai haitan olemassaolosta on erimielisyyttä, voi asukas ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Voit tehdä asunnontarkastuspyynnön lomakkeella. Toimita lomake Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin sähköpostilla tai kirjeitse. Lomake on saatavilla viranomaispalvelujen internetsivuilta. Tarvittaessa lomakkeen voi noutaa viranomaispalveluista tai pyytää lähettämään kirjeessä. Jos saadut tiedot viittaavat terveyshaitan esiintymiseen, terveysviranomainen yleensä tarkastaa asunnon. Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston tai myynnin tarpeita varten eikä rakennuksen kunnon arvioimiseksi. Terveydensuojeluviranomainen haastattelee asianosaisia/asukkaita asunnontarkastuksen aikana tai sitä ennen. Terveydensuojeluviranomainen tutustuu asuinkiinteistön historiaan asiakirjojen avulla. Haastattelussa kuullaan asukkaiden terveysoireista ja selvitetään asukkaiden asumishistoriaa, asumistottumuksia ja ilmanvaihdon käyttötottumuksia.

Tarkastuskäynnillä saatujen tietojen ja havaintojen perusteella terveystarkastaja tekee tilannetarkastelun. Tilannetarkastelu ratkaisee, tarvitaanko asunnon terveyshaitan selvittämiseen jatkotoimenpiteitä. Tilannetarkastelun pohjalta viranomainen voi

  • velvoittaa kiinteistön omistajan korjaamaan terveyshaitan
  • todeta, että tarvitaan lisäselvityksiä tai
  • todeta, ettei asunnossa ole terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.

Viranomainen tekee tarkastuksesta pöytäkirjan, joka toimitetaan asunnon omistajalle sekä muille asianosaisille. Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut neuvoo tarvittaessa asumisterveydessä ja asunnontarkastuksissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos asunnontarkastuspyynnöstä saadut tiedot viittaavat terveyshaitan esiintymiseen, asunto yleensä tarkastetaan. Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston tai myynnin tarpeita varten tai rakennuksen kunnon arvioimiseksi.

Palvelu on maksuton.

Tarkastus on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 23.3.2020