suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Asumisterveys

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Terveyshaittaa epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Mikäli asunnon omistaja ei ole perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhtynyt tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin tai korjaustoimet ovat olleet riittämättömiä, asukas voi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Tällöin ympäristötoimenjohtaja tai ympäristöterveystarkastaja tekee asunnontarkastuksen ja tutkii esiintyykö asunnossa terveyshaittaa (esim. kosteusvauriota, näkyvää hometta, liian alhaista lämpötilaa, liiallista melua).

Tarkastuksessa ei ole kyse kuntoarvion kaltaisesta katselmuksesta eikä yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman tekemisestä. Asunnontarkastuksessa ympäristöterveystarkastajat arvioivat sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin. Tarvittaessa asianosaisia ohjataan tilaamaan mittaukset yksityisiltä alan yrityksiltä.

Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle. On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Laukaan ympäristöterveydenhuolto toimii terveydensuojeluviranomaisena Laukaassa ja Konnevedellä (yhteistoiminta-alue).

Toimi näin

Asunnontarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti. Näin erityisesti silloin, jos tarkastusta pyytää joku muu kuin asukas tai asunnon omistaja eli tarkastus tehdään asukkaan tahdon vastaisesti.

Löydät tarkastuspyyntölomakkeen Laukaan kunnan verkkosivulta. Toimita lomake Laukaan ympäristöterveydenhuollolle postitse (Kantolantie 10a, 41340 Laukaa) tai sähköpostilla (terveystarkastajat@laukaa.fi).

Lisätietoja saat ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilta sekä ympäristöterveystarkastajalta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Konnevesi, Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 21.1.2021