suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asumispalvelut

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Hyvinvointialueen järjestää asumispalvelua asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan ottaen huomioon asiakkaan edun.

Asumispalvelut järjestämme ensisijaisesti vammaispalvelulain ja toissijaisesti kehitysvammalain perusteella. Vammaisuuden johdosta tarvittava apu ja tuki on aina asiakkaalle maksutonta.

Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää vammaisten asumispalveluita sekä omana tuot ...

Toimi näin

Hae asumispalveluita vammaispalveluhakemuksella, ota yhteyttä puhelimitse tai käy paikan päällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit olla oikeutettu asumispalveluihin, mikäli et vammasi vuoksi selviydy itsenäisesti ja tarvitset apua arjessa selviytymiseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Tällöin palvelu tulee järjestää muulla tavoin.

Palveluasumiseen kuuluu asunto, joka voi olla henkilön oma asunto, palvelutalon asunto tai ryhmäasumisen tai hajautetun asumisen ratkaisu. Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisena apuna, kotihoitona ja -sairaanhoitona.

Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita, kuten turvapuhelin. Henkilön on saatava asumisen tueksi riittävästi palveluja ja muuta tukea.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 4.12.2023