suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Asuinpaikan muuttaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kotikunta ja siellä oleva vakinainen tai tilapäinen osoite määräytyy kotikuntalain mukaisesti. Vapaa-ajan asunnossa asuvia ja perhehoitoon, pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen sijoitettuja koskevat omat säännökset. Jos Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, hän on ulkomailla asuessaan velvollinen ilmoittamaan siellä muuttuneen osoitteensa Digi- ja väestötietovirastolle. Identiteettivarkauksien estämiseksi voidaan merkitä muuttoesto henkilölle, jonka tiedoilla on tahallisesti tehty väärä muuttoilmoitus.

Toimi näin

Voit tehdä muuttoilmoituksen Muuttoilmoitus-palvelussa sähköisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Muuttoilmoitus on tehtävä aina, kun muuttaa pysyvästi tai jos tilapäinen asuminen kestää yli 3 kk. Ilmoitus voidaan tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä. Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Alaikäistä lasta koskevan ilmoituksen tekevät pääsäännön mukaan lapsen huoltajat yhdessä. Ulkomailta Suomeen muuttaminen ja muuttoesto ja sen purkaminen edellyttävät aina henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa (maistraatti). Muuten ilmoitus voidaan tehdä internetissä (verkkopankkitunnukset, henkilökortti, Postin käyttäjätunnus) tai jättämällä postiin muuttoilmoituslomake. Tämä koskee myös maastamuuttoilmoituksia pl. pohjoismaiset muutot. Pohjoismaasta toiseen muuttavan henkilön on ilmoitettava muutostaan tulovaltion paikalliselle rekisteriviranomaiselle ja esitettävä henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava). Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan on tehtävä lisäksi suomalaiselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle eli Digi- ja väestötietovirastolle muuttoilmoitus.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Asetus väestötietojärjestelmästä

Sopimus Pohjoismaiden välisestä väestön rekisteröinnistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosti Group Oyj, Digi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.9.2020