suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Asiakirjahallinto ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Karvian kunta
Alue: Karvia
Palvelun kieli: suomi

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat siis julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, on viranomaisella velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti nähtäväkseen. Asiakirja- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Karvian kunnanarkisto sijaitsee kunnanvirastolla. Kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista huolehtii keskusarkistonhoitaja ja määräajan säilytettävistä asiakirjoista vastaavat kunkin hallinnon alan arkistovastuuhenkilöt.


Toimi näin

Ota yhteyttä keskusarkistonhoitajaan tai asiaa koskevan hallinnonalan arkistovastuuhenkilöön.

Voit tiedustella vastaavaa arkistonhoitajaa kunnaviraston neuvonnasta.


Kenelle ja millä ehdoin

Tietopyynnöt tulee yksilöidä ja tapaamisista on sovittava mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista ja tietopalvelusta peritään maksu voimassaolevan taksan mukaan.


Palvelun toteuttaa: 
Karvian kunta