suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asiakas- ja palveluohjaus Soihtu (sosiaalihuollon neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi)

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakasohjaus Soihtu:

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen arviointi toteutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella alueellisissa Soihtu-tiimeissä. Soihtu-tiimit palvelevat sekä lapsia että aikuisia. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelun tarve kartoitetaan ikääntyneiden asiakasohjauksessa.

Asiakkaat:

Mikäli sinulla on kysyttävää sosiaalipalveluista ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse, jos tarvitset ohjausta, neuvontaa tai konsultaatiota.

Asiakasohjaus Soihtu ottaa vastaan kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset sekä vastaa Pyydä apua -yhteydenottoihin. Ensisijaisesti kiireettömät yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset tehdään sähköisesti. Terveydenhuoltoa koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä terveyspalveluihin.

Mikäli sinulla, läheiselläsi tai asiakkaallasi on jo asiakkuus sosiaalipalveluissa, tulee olla yhteydessä omatyöntekijään.

Kiireellisissä tilanteissa otetaan 24/7 yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulla ja perheelläsi on oikeus saada sosiaalihuoltolain mukainen tuen tarpeen arviointi. Arvioinnissa selvitetään sinun tai perheesi elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan myös sinun ja perhejäsentesi mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten tai ylintä hoitotukea saavien henkilöiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 21.2.2024