suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lestijärven kunta

Asemakaavoitus ja siihen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Lestijärvi
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten aluetta voi käyttää ja mitä alueelle voi rakentaa. Rakennuksia ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti.

Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaava etenee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan tulee seurata asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistaa vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Toimi näin

Käsittelyssä olevat kaavamuutokset julkistetaan kunnan internetsivustolla. Niistä voi esittää suullisen tai kirjallisen mielipiteen kaavaprosessin

aikana. Allekirjoitetut mielipiteet yhteystietoineen tulee toimittaa Lestijärven kunnanvirastoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLestijärven kunta
Palvelusta vastaaLestijärven kunta
Alue Lestijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lestijärven kunta
Päivitetty: 9.3.2020