suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Asemakaavoitus

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, jolla ohjataan suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko, käyttötarkoitus ja yleensä myös ulkoasun pääpiirteet. Laajuudeltaan asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai pienimmillään joskus vain yhtä tonttia. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Aloite asemakaavoitukseen voi tulla myös maanomistajalta.

Toimi näin

Myös maanomistaja voi tehdä aloitteen asemakaavoitukseen. Voit hakea asemakaavaa tai asemakaavan muutosta kaupungin kaupunkisuunnittelusta saatavalla hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 3.1.2022