suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Seinäjoella asemakaavoituksesta vastaa kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitus kestää yleensä vähintään vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Toimi näin

Asemakaavoitusta tai asemakaavan muutosta omistuksessaan olevalle kiinteistölle voi hakea asemakaavan muutoshakemuksella. Keskustele asemakaavoitusmahdollisuudesta etukäteen kaavoitusjohtajan kanssa. Asemakaavoitus on maksullista.

Usein on myös tarpeen tietää, millaisia kaavoja on voimassa omassa ympäristössä. Voimassa olevista kaavoista saat tietoa kunnan kotisivuilta tai asiakaspalvelusta.

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa. Vireillä olevasta asemakaavasta voi jättää mielipiteitä tai muistutuksia kaavan nähtävillä olo aikana. Hyväksytystä asemakaavasta voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Kaavojen nähtävillä olosta, hyväksymisestä ja voimaan tulosta tiedotetaan kuulutuksissa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 1.4.2021