suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoituksesta vastaa Savonlinnassa teknisen toimialan kaavoituspalvelut. Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään Savonlinnan ajankohtaiset kaavoitushankkeet.

Asemakaavan laatiminen etenee vaiheittain. Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavan tavoitteista ja siitä, miten kaavan valmisteluun voi osallistua. OAS sekä kaavaluonnos tai kaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteilla olevasta kaavasta. Merkittävistä kaavahankkeista järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Valmisteluvaiheessa saatu palaute käsitellään ja laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen sen nähtävänä oloaikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan ja se tulee voimaan, mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.

Toimi näin

Seuraa kaupungin verkkosivuja. Siellä tiedotetaan kaikista vireillä olevista asemakaavahankkeista. Niistä tiedotetaan myös sanomalehti Itä-Savossa vähintään kaavahankkeen aloitusvaiheessa.

Nähtävillä olevien kaavojen kartat, selostukset ja muu materiaali julkaistaan kaavoituksen verkkosivuilla sekä Savonlinnan kaupungintalolla maankäyttöpalveluissa.

Voimassa olevista asemakaavoista saat tietoa ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilökuntaan, jonka yhteystiedot löydät kaavoituksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSavonlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaSavonlinnan kaupunki
Alue Savonlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 9.9.2019