suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Parkano
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Parkanossa asemakaavoituksesta vastaa maankäyttöosasto. Kaavasta päättää kunnanvaltuusto tai tekninen lautakunta. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla rakennetaan. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaava palvelu, sitä ohjaava lautakunta tai muu kunnan lautakunta tai viranomainen, kunnanhallitus tai valtuusto. Aloitteen voi tehdä myös maanomistaja, -haltija tai kunnan asukas.

Kaavan käynnistää kunnanhallitus ja siitä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja kirjeellä maanomistajille sekä naapureille. Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan kaavoituksen kokonaisuudesta, alueiden kehittämiseen vaikuttavista päätöksistä. Kaavahanke voi käynnistyä myös hakemuksesta. Päätöksen muutokseen ryhtymisestä tekee kunnanhallitus kuntakehityslautakunnan esityksestä.

Kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivulla ilmoitetaan kaavojen nähtävillä olosta.

Palvelu on maksullinen.

Jos hanke on pääosin yksityisin edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kaavan laatimisesta ja kuuluttamisesta peritään hakijalta maksu.

Toimi näin

Hakemuksen kaavamuutoksesta voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaParkanon kaupunki
Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 17.12.2020