suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Voit vaikuttaa asemakaavaan tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai ilmaisemalla mielipiteesi valmisteilla olevasta kaavasta sen nähtävilläoloaikana.

Sinulla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun työn eri vaiheissa. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungi ...

Toimi näin

Hae asemakaavan laatimista tai muutosta Asemakaavan muutoshakemus -lomakkeella. Liitä hakemukseen todistus siitä, että omistat tai hallitset tonttia, jota muutoshakemus koskee, esimerkiksi lainhuutotodistus, oikeaksi todistettu kauppakirja tai vuokrasopimuksen jäljennös. Liitä hakemukseen lisäksi havainnollistava karttapiirustus. Toimita hakemus kaupungin kirjaamoon.

Toimita mielipiteesi nähtävillä olevasta kaavasta kirjallisesti kaupungin kirjaamoon.

Vireillä olevia asemakaavaprojekteja voit seurata linkistä "Kaupunkisuunnittelun suunnitelmien ja hankkeiden verkkosivu".

Voit kysyä kaavoitukseen liittyvistä asioista soittamalla kaavoituksen asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asemakaavoitus@ouka.fi

Katso lisätietoja asemakaavoituksesta linkistä "Asemakaavoituksen verkkosivut".

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Palvelun toteuttaa

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun kaupunki
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020