suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti.

Toimi näin

Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa asemakaavoitukseen. Oriveden kaupunki lähettää kaavahankkeista pääsääntöisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) osallisille. Siinä annetaan ohjeet kaavoitukseen vaikuttamisesta. Kaavahankkeista saa myös tietoa kaupungin verkkosivuilla olevasta vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä kaavoituspäällikköön tai kaavasuunnittelijaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palautteen antamisen määräaika ilmenee kaavoja koskevista kuulutuksista, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja Oriveden Sanomissa. Kuulutukset myös lähetetään pääsääntöisesti suoraan osallisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Palvelun toteuttaa

Oriveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Oriveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 29.1.2022