suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Kunnan kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus. Kaava-asioita valmistelee kunnassa maanmittausinsinööri. Kaavat laaditaan pääsääntöisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta. Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa (kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen).

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevat viranomaiset tiedottavat kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavaprosessin aikana sen eri vaiheista tiedotetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Valmisteluasiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 24.6.2020