suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Kaavoitukseen vaikutetaan, kun

- kaavahanke laitetaan vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

- kaavaluonnos on nähtävillä

- kaavaehdotus on nähtävillä

Toimi näin

Koko asemakaavanprosessin vaiheet ovat kaupungin Internet-sivuilla, jossa on sähköpostiosoitteet.

Kuulutukset julkaistaan Kauhajoki-lehdessä ja virallisesti kaupungin ilmoitustaululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavoituksen vaiheet

Jos maanomistaja hakee kaavoitusta omalle maalleen, silloin maksu valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 24.11.2021