suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoituksesta vastaa maankäytön palvelualeen kaavoitus. Valtuusto hyväksyy asemakaavat, mutta vähäisistä kaavoista päättää elinvoimalautakunta. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä saa rakentaa, mitä säilytetään ja millä tavalla rakennetaan. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksi ...

Toimi näin

Asemakaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksen tiedottamisesta, siihen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osallistuminen kaavoitukseen -osiosta.

Voit vaikuttaa asemakaavoitukseen lausumalla kirjallisesti mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Jos haluat hakea tontillesi kaavamuutosta, lomake löytyy kaavoituksen nettisivuilta.

Voimassa ja vireillä olevista kaavoista saat parhaiten tietoa kaavoituksen sivuilta. Ajankohtaisista ja vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maanomistaja voi tehdä aloitteen asemakaavan laatimisesta omistamalleen maalle. Pienistä, maanomistajan aloitteesta laadittavista kaavamuutoksista peritään kaavan laatimiskustannukset. Laajemmissa kaavoissa voidaan tehdä maanomistajan kanssa sopimus.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Palvelun toteuttaa

Kangasalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kangasalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020