suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Asemakaavalla määrätään alueen tulevasta käytöstä esimerkiksi asumiseen, työpaikkarakentamiseen tai virkistyskäyttöön. Asemakaavalla osoitetaan alueen rakenne eli tonttien, katujen ja virkistysalueiden sijoittuminen suhteessa toisiinsa ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavalla määritellään mitä, mihin, miten ja paljonko saa rakentaa sekä annetaan määräyksiä kaupunkikuvaan vaikuttavista ...

Toimi näin

Kaavaan voi vaikuttaa prosessin edetessä monin eri tavoin. Erityisesti suurissa kaavahankkeissa järjestetään työpajoja ja asukasiltoja tai tietoa ja osallisten näkemyksiä kerätään esimerkiksi verkkopohjaisilla karttakyselyillä. Asukkaiden ja alueella toimivien näkemykset ja kokemukset ovat tärkeätä taustatietoa suunnittelijalle jo ennen varsinaisen kaavasuunnittelun käynnistymistä. Luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävillä oloaikoina osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi vielä valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Joka vuosi ilmestyvä kaavoituskatsaus sisältää kolmevuotisen kaavoitusohjelman, joka kokoaa pääosaltaan merkittävimmät Jyväskylän alueella käynnistyvät ja käynnissä olevat kaavoituskohteet.

Vireillä olevien kaavojen etenemisestä tiedotetaan kaupungin omilla verkkosivuilla ja joko kaupungin omassa tiedotuslehdessä tai sanomalehti Keskisuomalaisessa. Vireillä olevat kaavat ovat kootusti tarkasteltavissa myös Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla.

Lisätietoa voimassa- ja vireillä olevista kaavoista saat Jyväskylän kaupungin palvelupiste Hannikaisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaavatyön alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet, kuvataan lähtökohdat sekä kerrotaan osallistumisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Palvelun toteuttaa

Jyväskylän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jyväskylän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 28.2.2023