suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista sekä muita alueen rakenteeseen ja kuntakuvaan vaikuttavia asioita, esimerkiksi asuin-, teollisuus-, katu- ja viheralueiden sijainti, koko ym. seikat. Asemakaava tai asemakaavan muutos voi käsittää yhden tontin tai laajemman alueen esim. korttelin, kaupunginosan tai -osia.

Asemakaavaan sisältyy asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, joka on kooste asemakaavan laatimisen tavoitteista ja vaiheista sekä erilaisista taustaselvityksistä.

Joroisten kunnassa kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. Kaava-asiat valmistelee tekninen johtaja.

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavaprosessi voi yleensä viedä vuoden verran, joskus useitakin vuosia.

Joroisissa on kaksi asemakaavoitettua taajamaa, Kirkonkylä ja Kuvansi.

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan Joroisten kunnan alueella vuoden aikana laadituista kaavoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Maanomistajan hakemuksesta tapahtuva kaavamuutos on maksullinen palvelu.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.3.2022