suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Asbestipurkutyöstä on tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

Jos asbestipitoisen materiaalin vaurio tai putkirikko edellyttää välittömiä toimenpiteitä vahingon tai vaaran minimoimiseksi, voidaan asbestipurkutyö aloittaa heti. Välitöntä purkutyötä vaativissa tilanteissa aluehallintoviraston työsuojelun ...

Toimi näin

Toimita asbestipurkutyön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle vähintään seitsemän päivää ennen rakennustöiden aloittamista. Ennakkoilmoituksen tekemiseen voit käyttää pdf-muotoista lomaketta tai verkkolomaketta.

Jos asbestipitoisen materiaalin vaurio tai putkirikko edellyttää välittömiä toimenpiteitä vahingon tai vaaran minimoimiseksi, purkutyön voi aloittaa heti. Tee asiasta tällöin suullinen ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Muista, että ilmoitus on kuitenkin tehtävä myös kirjallisesti heti kun se on mahdollista. Merkitse kirjalliseen ilmoitukseen sen henkilön nimi, jolta lupa on suullisesti saatu. Purkutyöstä on oltava kirjallinen turvallisuussuunnitelma tehtynä ennen työn aloittamista.

Varmista, että ilmoituksesi sisältää tarpeelliset tiedot seuraavista asioista:

• työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto

• paikka, jossa työ tehdään

• työn tilaaja ja tämän yhteystiedot

• purkutyötä tekevien työntekijöiden nimet

• työntekijöiden terveyden sopivuus asbestitöihin sekä viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärä ja tieto tarkastuksen voimassa-olosta

• asbestikartoituksen keskeiset havainnot, asbestikartoituksen suorituspäivä ja tekijä

• asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät

• työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet

• asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet

• jätteenkäsittelylaitoksen nimi, jonne jätteet toimitetaan

• ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Toimita pdf-muotoinen ennakkoilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alueella purkutyömaa sijaitsee. Jos teet ilmoituksen verkkolomakkeella, se ohjataan automaattisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Tyosuojelu.fi-sivuilta löydät lisätietoa asbestityön edellyttämistä luvista ja ilmoituksista.

Kiinnitä ennakkoilmoitus purkutyökohteessa näkyvälle paikalle altistumisalueen ulkopuolelle. Altistumisalueen ulkopuolelle kiinnitettävään ilmoitukseen ei tarvitse merkitä kaikkia aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle toimitetun ennakkoilmoituksen tietoja. Varmista, että siitä käyvät ilmi paikka, jossa työ tehdään, työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto sekä ilmoituksen tekijä ja tämän yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Työn aloittamisen edellytyksenä on voimassa oleva asbestipurkutyölupa. Lupa voi olla oikeushenkilöllä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai julkisyhteisöllä sekä luonnollisella henkilöllä, kuten yksityisellä henkilöllä tai elinkeinonharjoittajalla.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Asbestipurkutyötä tekevän henkilön soveltuvuus työhön tulee varmistaa terveystarkastuksella. Tarkastuksen tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. Lääkärin lausunnossa on oltava maininta asbestityöhön soveltuvuudesta.


Määräaika

Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoituksen saatuaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi, aiheuttaako se tarkastus- tai muita valvontatoimenpiteitä purkutyökohteeseen.

Voimassaoloaika

Ennakkoilmoitus on tehtävä erikseen jokaisesta asbestipurkutyökohteesta, joilla on erilliset työn alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoitus aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle on uusittava, jos työolosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle lisääntyy merkittävästi.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 9 §

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1485/2001

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 1.4.2022