suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kansallisarkisto

Arvonmääritys- ja seulontapalvelu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kansallisarkisto laatii julkishallinnon toimijoiden tekemien seulontaesitysten pohjalta seulontapäätöksiä. Seulontapäätöksissä määritellään, mitkä julkishallinnon asiakirjatiedot ovat arkistolain mukaisesti säilytettävä pysyvästi, arkistoitava ja mikä on näiden arkistoitavien asiakirjatietojen säilytysmuoto.

Kansallisarkiston tehtävänä on päättää julkishallinnon pysyvästi säilytettävistä, arkistoitavista asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodosta. Päätökset tehdään Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikassa julkilausuttujen tavoitteiden, menetelmien ja kriteerien mukaisesti. Politiikka-asiakirja on vapaasti käytettävissä Kansallisarkiston verkkosivuilla.

Tarvittaessa pyydetään lausuntoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja niiltä kohderyhmiltä, joita valmisteltava päätös erityisesti koskee. Kansallisarkisto asettaa merkittävimmät ja vaikutuksiltaan laaja-alaisimmat seulontapäätösten luonnokset yleisesti lausuttaviksi.

Toimi näin

Seulontaesitys tehdään seulontaesityslomakkeella, jolla on mahdollista tehdä erityyppisiä esityksiä asiakirjatietojen arvonmäärityksestä aina analogisten asiakirjojen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyyn.

Seulontaesityslomakkeen täyttäminen on ohjeistettu lomakkeessa ja Kansallisarkiston kotisivuilla. Esitykseen liitetään tarvittavat liitteet riippuen seulontaesityksen sisällöstä. Seulontaesityslomake liitteineen lähetetään Kansallisarkiston kirjaamoon (kirjaamo@kansallisarkisto.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Päätökset annetaan julkishallinnon toimijoille ja ne voivat koskea yhtä tai useampaa organisaatiota. Kunnille päätökset annetaan edelleen pääsääntöisesti kaikkia kuntia koskevina. Valmistelun lähtökohta on julkishallinnon toimijan, arkistonmuodostajan, oma esitys arkistoitavista (pysyvästi säilytettävistä) asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodoista.

Esitykset voivat koskea kertyviä, talteen otettavia asiakirjatietoja (ennakkoseulonta) tai jo kertyneitä asiakirjatietoja (taannehtiva seulontaesitys). Esitys voi koskea kaikkea toiminnassa syntyvää asiakirjatietoa tai osaa siitä. Annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Kansallisarkiston kirjaamo toimittaa annetun päätöksen sähköisessä muodossa seulontaesityksen tehneelle. Kansallisarkiston päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Kansallisarkisto pyrkii seulontapäätösten antamisessa kuuden kuukauden käsittelyaikaan. Mikäli tietoja joudutaan täydentämään valmistelun aikana, aika voi olla pidempi.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKansallisarkisto
Palvelusta vastaaKansallisarkisto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Kansallisarkisto
Päivitetty: 27.1.2022