suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtioneuvoston kanslia

Arvonimen hakeminen

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti. Arvonimilautakunta antaa arvonimiasioista lausuntonsa presidentille. Lautakunnan esitysten tekninen valmistelu tapahtuu valtioneuvoston kansliassa.

Arvonimeä haetaan kirjallisesti ja esitys osoitetaan tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt tai molemmat yhdessä. Esitys arvonimen saajasta tulee myös perustella.

Arvonimiesitys voi olla vapaamuotoinen, tai sen voi tehdä verkossa sähköisellä lomakkeella. Kaikkiin esityksiin on sisällytettävä allekirjoitettu sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta sekä asianomaisen henkilön suostumus tietojen hankkimiseen viranomaisilta.

Haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata henkilön elämäntyötä. Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia. Arvonimestä on maksettava vero.

Suhteellisen laajasta ja aikaa vievästä lausuntokierroksesta johtuen esitysten käsittelyaika saattaa olla jopa yhdeksän kuukautta. Arvonimiesityksiä käsitellään arvonimilautakunnassa yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Toimi näin

Arvonimeä haetaan kirjallisesti ja esitys osoitetaan tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt tai molemmat yhdessä. Arvonimiesitys on vapaamuotoinen, tai sen voi tehdä verkossa sähköisellä lomakkeella.

Kaikkiin esityksiin on sisällytettävä allekirjoitettu sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta sekä asianomaisen henkilön suostumus tietojen hankkimiseen viranomaisilta. Tarkempia ohjeita esityksen tekemisestä on valtioneuvoston kanslian ohjeessa menettelytavoista arvonimiasioissa.

Vapaamuotoinen arvonimiesitys liitteineen tai sähköisen hakemuksen liitteet toimitetaan allekirjoitettuna valtioneuvoston kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksen liitteenä on esitettävä asianomaisen henkilön suostumus tietojen hankkimiseen viranomaisilta. Arvonimestä on maksettava vero, joten esityksen yhteydessä on toimitettava sitoumus arvonimestä perittävän veron suorittamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Arvonimestä suoritetaan vero, joka riippuu mihin 16 maksuryhmästä arvonimi kuuluu

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtioneuvoston kanslia
Palvelusta vastaaValtioneuvoston kanslia
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Valtioneuvoston kanslia
Päivitetty: 7.7.2021