suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Arkistoaineistokokoelma

  • Palvelu
  • 21 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapin maakuntamuseon arkistoaineisto sisältää museon toiminta-alueeseen liittyviä asiakirjoja. Alkujaan aineisto on syntynyt esine- ja valokuvakokoelmien mukana tulleiden arkistoaineistojen myötä, mutta sittemmin aineisto on alkanut karttua myös itsenäisesti. Laajimpia aihealueita ovat Lapin matkailuun liittyvät aineistot, jotka kattavat laajan aikajakson 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Ainei ...

Toimi näin

Voit tulla tutkimaan järjestettyjä arkistoaineistoja maksutta. Arkistoaineistoista vastaa Lapin maakuntamuseossa paikallismuseoiden neuvontaa hoitava amanuenssi. Tutkimusajankohta tulee sopia etukäteen amanuenssin kanssa. Aineistoja ei lainata museon ulkopuolelle.

Jos haluat lahjoittaa arkistoaineistoa museoon, ota asiasta etukäteen yhteyttä amanuenssiin. Lahjoitusten vastaanottamisesta päättää maakuntamuseo kokoelmaperiaatteidensa mukaisesti. Lahjoituksista laaditaan allekirjoitettu luovutussopimus. Emme ota kokoelmiimme viranomaisten toimintaan liittyviä asiakirjoja, jotka kuuluvat kuntien arkistojen tai Arkistolaitoksen säilytysvastuulle. Voit tarvittaessa kuitenkin kysyä meiltä neuvoja myös niihin liittyen.

Voit kysyä myös neuvoja esimerkiksi arkistoaineistojen säilyttämiseen liittyvissä asioissa.

Emme tee aineistojen rahallista arviointia.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapin maakuntamuseon esine- ja arkistoaineistokokoelmat ovat sekä tutkijoiden että yksityishenkilöiden käytettävissä ja nähtävissä seuraavin ehdoin:

- Museon henkilökunta vastaa alkuperäisten esineiden ja arkistoaineiston käsittelystä, arkistoinnista, digitoinnista, luetteloinnista, säilyttämisestä ja kuljettamisesta.

- Alkuperäisiä esineitä ja arkistoaineistoa luovutetaan museon ulkopuolelle näyttelykäyttöön vain toisille museoille kirjallisella lainasopimuksella. Ainoastaan, jos jo lahjoitusehtoihin on sovittu erikoisehto aineiston lainaamisesta takaisin luovuttajalle, voidaan aineistoa luovuttaa kirjallisella lainasopimuksella.

- Ulkopuoliset henkilöt pääsevät kokoelmatiloihin erikoissopimuksesta museohenkilökunnan valvonnassa.

- Asiakkailla on mahdollisuus tutkia kokoelmiin kuuluvia esineitä tai arkistoaineistoa virka-aikana museon kokoelma-amanuenssin läsnä ollessa museon tiloissa. Vierailuajasta on sovittava ja tutkittavasta aineistosta neuvoteltava kokoelma-amanuenssin kanssa etukäteen. Arvokkaasta tai huonokuntoisesta aineistosta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

- Asiakkaan on käsiteltävä aineistoa museon vaatimalla tavalla.

- Asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä tietoja esineistä ja arkistoaineistosta. Valokopioista täytyy sopia erikseen. Valokuvista laskutetaan kuva-arkiston hinnaston mukaisesti.

- Tietojen luovuttamisessa noudatetaan henkilösuojalakia, minkä vuoksi osa museon hallussa olevasta tiedosta on luottamuksellista.

- Museolla ei ole käyttöoikeutta tai tekijänoikeutta kaikkeen kokoelmissa olevaan aineistoon, ja tätä aineistoa museo ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Jotkin aineistot on myös määrätty salaisiksi.

- Asiakkaan tulee ilmoittaa tutkimus- ja/tai käyttötarkoitus sekä mainita lähteeksi Lapin maakuntamuseon (arkisto- ja) esinekokoelmat.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.1.2024