suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Arkisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunnan arkisto- ja tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, muita viranomaistahoja ja tutkijoita sekä yhteisöjä. Arkistosta saa pyynnöstä tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti ja osoitetaan kunnan kirjaamoon. Saatavilla on myös sähköinen palvelu kunnan verkkosivuilla. Tietopyynnön ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Halutessasi saada tietoa tee tietopyyntö sähköisesti Petäjäveden kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon kirjaamo(at)petajavesi.fi. Tehdessäsi tietopyyntöä yksilöi mahdollisimman tarkasti asiakirja tai tietosisältö, jota pyyntösi koskee ja miltä ajalta. Liitä pyyntöösi myös tarvittavat yhteystiedot tietopyynnön toimittamiseksi tai kunnan yhteydenottoa varten.

Mikäli haluat saada tietoa itseäsi koskevista asioista ja asiakirjoista, tee vapaamuotoinen henkilötietopyyntö kirjallisesti ja allekirjoita se omakätisesti. Toimita pyyntö henkilökohtaisesti asianosaiselle viranhaltijalle/osastolle tai kirjaamoon. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Petäjäveden kunta

Palvelusta vastaa

Petäjäveden kunta
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 8.2.2022