suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Arkisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunnan arkisto- ja tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, muita viranomaistahoja ja tutkijoita sekä yhteisöjä. Arkistosta saa pyynnöstä tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti ja osoitetaan kunnan kirjaamoon. Saatavilla on myös sähköinen palvelu kunnan verkkosivuilla. Tietopyynnön voi tehdä myös puhelimitse. Tietopyyntö tulee vireille, kun viranomainen saa tietopyynnön.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Halutessasi saada tietoa tee tietopyyntö sähköisesti Petäjäveden kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon kirjaamo(at)petajavesi.fi. Tehdessäsi tietopyyntöä yksilöi mahdollisimman tarkasti asiakirja tai tietosisältö, jota pyyntösi koskee ja miltä ajalta. Liitä pyyntöösi myös tarvittavat yhteystiedot tietopyynnön toimittamiseksi tai kunnan yhteydenottoa varten.

Mikäli haluat saada tietoa itseäsi koskevista asioista ja asiakirjoista, tee vapaamuotoinen henkilötietopyyntö kirjallisesti ja allekirjoita se omakätisesti. Toimita pyyntö henkilökohtaisesti asianosaiselle viranhaltijalle/osastolle tai kirjaamoon. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjoista annettavista jäljennöksistä ja kopioista sekä mahdollisesta tietojen erityistoimia vaativasta keräämistyöstä voidaan periä maksu kunnan hyväksyttyjen taksojen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 6.4.2020