suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntyharjun kunta

Arkisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Mäntyharju
  • Julkinen palvelu

Mäntyharjun kunnan arkisto- ja tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, muita viranomaistahoja ja tutkijoita sekä yhteisöjä. Arkistosta saa pyynnöstä tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkisto- ja tietopalvelupyynnöt tehdään ensisijaisesti kirjallisesti ja osoitetaan kunnan kirjaamoon. Tietopyynnön voi tehdä myös puhelimitse. Tietopyyntö tulee vireille, kun ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelusta peritään hinnaston mukainen maksu.

Asiakirjoista annettavista jäljennöksistä ja kopioista sekä mahdollisesta tietojen erityistoimia vaativasta keräämistyöstä voidaan periä maksu kunnan hyväksyttyjen taksojen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Mäntyharjun kunta

Palvelusta vastaa

Mäntyharjun kunta
Tekstistä vastaa: Mäntyharjun kunta
Päivitetty: 6.3.2023