suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alavuden kaupunki

Arkisto ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Alavus
  • Julkinen palvelu

Alavuden kaupunginarkisto sijaitsee Alavuden kaupunginvirastossa. Arkistossa säilytetään kunnan päätöksenteossa syntyneet, pysyvästi ja vähintään 20 vuotta säilytettävät asiakirjat. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Arkistosta saa pyynnöstä erilaisia kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä asiakirjatietoja.

Töysän kunnan arkisto vuosilta 1865 -2012 sijaitsee Töysä-talossa.

Kotiseutuarkistot sijaitsevat Töysä-talossa ja Alavuden Kulttuurikeskuksessa.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjana, kopiona tai muuna tulosteena voidaan periä tiedonhakumaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlavuden kaupunki
Palvelusta vastaaAlavuden kaupunki
Alue Alavus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alavuden kaupunki
Päivitetty: 15.12.2020