suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Ammatillisen koulutuksen erityinen tuki

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Erityinen tuki on opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea ja erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä sekä tarvittaessa arvioinnin mukauttamista (perustutkinnot). Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen sekä edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa.

Toimi näin

Erityisopetuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa.

Erityisestä tuesta keskustellaan ja sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää erityisestä tuesta (myös mukauttamisesta ja arvioinnista poikkeamisesta). Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen tekoa.

Erityisen tuen sisältö kirjataan HOKS:aan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Erityisopetus tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, valmiuksiin ja edellytyksiin sovitettua pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa. Ammatillista erityisopetusta voi saada oppilaitoksissa, työpaikoilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti ja tarpeen mukaisesti.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 22.10.2020