suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Ammatillinen koulutus

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Koulutuskeskus Salpauksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Meillä voi myös opiskella yhtä aikaa ammatillisen perustutkinnon ja lukio-opinnot eli yhdistelmätutkinnon.

Järjestämme myös ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta ja urheilijoiden koulutusta.

Järjestämme eri alojen henkilöstö- ja täydennyskoulutusta sekä pätevyys- ja lupakorttikoulutuksia.

Tarjoamme myös työvoimakoulutusta tutkintotavoitteisena ja ammattitaitoa täydentävänä tai syventävänä koulutuksena sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Toimi näin

Hakeutuminen yhteishaussa tai jatkuvassa haussa tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jatkuva haku on avoin kaikille hakijaryhmille iästä riippumatta.

Yhteishakuun liittyvät aikataulut löytyvät Salpauksen verkkosivuilta tai Opintopolku -palvelusta.

Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai suosituksia. Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, keskustele asiasta oppilaitoksesi tai Salpauksen opinto-ohjaajan kanssa ennen koulutukseen hakeutumista. Heiltä saat tietoa millaiset ovat mahdollisuutesi opiskella ja työskennellä toivomallasi alalla. Tarkemmat perustutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ja -suositukset löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Joihinkin perustutkintokoulutuksiin järjestetään hakijoille pääsykoe tai soveltuvuuskoe. Sinut kutsutaan kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeessa varmistetaan, että sinulla on opiskelua varten tarvittava suullinen ja kirjallinen kielitaito.

Opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruuttaminen tehdään kirjallisesti sinulle postitettavan valintakirjeen mukana tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta määräaikaan mennessä. Mikäli et ole palauttanut lomaketta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi varasijalta valitulle hakijalle. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes koulu- ja työtodistuksesi sekä tarvittaessa lääkärintodistuksesi ja antamiesi tietojen oikeellisuus on koulutuksen järjestäjän toimesta tarkistettu.

Salpaus järjestää paljon työvoimakoulutusta, joka on tarkoitettu työttömille tai lomautusuhan alla oleville työntekijöille. Lisäksi järjestämme yhteishankintakoulutusta (Rekrytointi-, Täsmä- ja Muutoskoulutusta). Koulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen osallistutaan kotoutumislain kriteereiden perusteella.

Oppisopimuskoulutuksen pohjana on vakituinen tai määräaikainen työsuhde, jonka työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Palvelu on maksuton.

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.

Perustutkintokoulutus, työvoimakoulutus ja oppisopimuskoulutus ovat maksuttomia. Koulutuskeskus Salpaus hankkii tarvittavat oppimateriaalit, työvälineet sekä suoja- ja työvaatteet oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on maksullista. Koulutusmaksun suuruus on tutkintokohtainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille.

Ammatillisessa koulutuksessa osaamista hankitaan oppilaitoksen lisäksi työpaikoilta ja verkko-oppimisympäristöistä. Jokainen opiskelee oman suunnitelmansa ja oppimistarpeensa mukaan. Työssäoppimista tuetaan esimerkiksi oppi- ja koulutussopimuksin. Opintoihin voi hakeutua ja ne voi suorittaa joustavasti ja myös aiempaa lyhyemmässä ajassa. Nuorille ja aikuisille tarjotaan samoja koulutuspalveluita. Ammatillinen koulutus antaa valmiudet hakea korkeakouluopintoihin.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt, säätiöt tai valtion liikelaitokset, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKoulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKoulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Päivitetty: 10.6.2021