suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Ammatillinen erityisopetus

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Erityistä tukea voidaan antaa sellaisille ammatillisen tutkintokoulutuksen ja valmentavan koulutuksen opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Toimi näin

Erityisopetuksesta sovitaan oppilaitoksen kanssa.

Mikäli opiskelija on alaikäinen, tulee hänen huoltajansa olla mukana suunnitelman laatimisessa (tai kuulla huoltajaa). Opiskelijan tilannetta kartoitetaan eri tavoin, kuten mm. lähtötasokartoituksilla, siirtymätiedoilla peruskoulusta, todistuksilla, lääkärin/psykologin lausunnoilla, ryhmänohjaajan alkuhaastattelun perusteella. Edellä mainittujen seikkojen perusteella esitetään mahdollisen opintojen ammattitaitovaatimusten tai mukauttamisen tarvetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Opinnoista aiheutuu alakohtaisia kustannuksia, esimerkiksi oppikirjoista, työvälineistä ja materiaaleista.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi osallistua oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi erityisopetukseen. Erityisopetus tarkoittaa opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin, valmiuksiin ja edellytyksiin sovitettua pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisopetus, samoin kuin muu ammatillinen koulutus, tähtää ammatilliseen perustutkintoon. Ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia voidaan välttämättömistä syistä jonkin verran mukauttaa. Opetushallitus voi tutkinnon perusteissa määrätä, miltä osin vaatimuksista ja tavoitteista ei voida poiketa. Ammatillista erityisopetusta voi saada oppilaitoksissa, työpaikoilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti ja tarpeen mukaisesti.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKoulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKoulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Päivitetty: 20.5.2020