suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Alternative Means of Compliance Application Form

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lentotoiminnan harjoittajat, lentotoiminnan koulutusorganisaatiot, lentopaikan pitäjät, asematasopalvelujen tarjoajat ja lennonjohtajien koulutusorganisaatiot voivat esittää Traficomille vaihtoehtoista tapaa täyttää toiminnalle asetetun asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä eli AltMoCista (Alternative Means of Compliance). AltMoC-hyväksyntää ...

Toimi näin

Hakijan tulee toimittaa Traficomille täydellinen kuvaus AltMoCista käyttäen hakulomaketta.Tähän kuvaukseen hakijan tulee sisällyttää käsikirjoihin tai menetelmiin mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arvioinnin, joka osoittaa EASAn perusasetuksen (2018/1139) ja soveltuvien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen. Tämän lisäksi hakija toimittaa Traficomille dokumentoidun riskianalyysin, jolla osoitetaan, että AltMoC–menettelyllä saavutetaan sama turvallisuustaso kuin käytössä olevilla hyväksyttävillä menetelmillä.

Traficom suorittaa arvioinnin analysoimalla toimitetut asiakirjat ja tarvittaessa tarkastamalla hakijaorganisaation. Samalla varmistetaan, että ehdotettu menettely täyttää itse määräyksen vaatimukset. Jos AltMoCin hyväksyntä edellyttää organisaation toimintaan oikeuttavan todistuksen tai hyväksynnän muuttamista, on muutos tehtävä AltMoCin hyväksynnän yhteydessä. Jos organisaation ehdottama AltMoC-menettely hyväksytään, Traficom lähettää siitä ilmoituksen EASAlle, ja EASA julkaisee perustiedot hyväksytystä AltMoCista omilla nettisivuillaan. Traficom voi antaa AltMoCista myös kielteisen päätöksen, mikäli menettelyn turvalliselle käytölle ei ole edellytyksiä.

Hakemuksen käsittelystä peritään Liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen mukainen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 2.1.2023