suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Alternative Means of Compliance Application Form

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lentotoiminnan harjoittajat, lentotoiminnan koulutusorganisaatiot, lentopaikan pitäjät, asematasopalvelujen tarjoajat ja lennonjohtajien koulutusorganisaatiot voivat esittää Traficomille vaihtoehtoista tapaa täyttää toiminnalle asetetun asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä eli AltMoCista (Alternative Means of Compliance). AltMoC-hyväksyntää voit hakea oheisella englanninkielisellä lomakkeella. Lisätietoa AltMoC-menettelystä ja Traficomin yhteystiedot löydät Traficomin verkkosivuilta www.traficom.fi/ilmailu/altmoc

Toimi näin

Hakijan tulee toimittaa Traficomille täydellinen kuvaus AltMoCista käyttäen hakulomaketta.Tähän kuvaukseen hakijan tulee sisällyttää käsikirjoihin tai menetelmiin mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arvioinnin, joka osoittaa EASAn perusasetuksen (2018/1139) ja soveltuvien täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen. Tämän lisäksi hakija toimittaa Traficomille dokumentoidun riskianalyysin, jolla osoitetaan, että AltMoC–menettelyllä saavutetaan sama turvallisuustaso kuin käytössä olevilla hyväksyttävillä menetelmillä.

Traficom suorittaa arvioinnin analysoimalla toimitetut asiakirjat ja tarvittaessa tarkastamalla hakijaorganisaation. Samalla varmistetaan, että ehdotettu menettely täyttää itse määräyksen vaatimukset. Jos AltMoCin hyväksyntä edellyttää organisaation toimintaan oikeuttavan todistuksen tai hyväksynnän muuttamista, on muutos tehtävä AltMoCin hyväksynnän yhteydessä. Jos organisaation ehdottama AltMoC-menettely hyväksytään, Traficom lähettää siitä ilmoituksen EASAlle, ja EASA julkaisee perustiedot hyväksytystä AltMoCista omilla nettisivuillaan. Traficom voi antaa AltMoCista myös kielteisen päätöksen, mikäli menettelyn turvalliselle käytölle ei ole edellytyksiä.

Hakemuksen käsittelystä peritään Liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen mukainen korvaus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

http://www.finlex.fi/data/normit/42623/TRAFI_53174_03_04_00_00_2016_lentotoimita-asetusta_taydentavat_kansalliset_maaraykset_fi.pdf

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 21.6.2021