suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Alaikäisen lapsen edunvalvonnan rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Alaikäisen lapsen huoltajana olet myös hänen lakimääräinen edunvalvojansa ja hoidat hänen taloudellisia asioitaan. Alaikäisen lapsen edunvalvonta rekisteröidään silloin, kun lapsen omaisuus ylittää 20 000 euroa. Mahdollisia velkoja ei vähennetä omaisuuden määrää laskettaessa.

Käytännössä edunvalvonnan rekisteröinti tarkoittaa sitä, että sinun täytyy tehdä vuosittain tili alaikäisen lapsesi taloudellisten asioiden hoidosta. Tilivelvollisuutesi päättyy, kun lapsesi tulee täysi-ikäiseksi tai jos alaikäisen lapsesi edunvalvonta poistetaan rekisteristä. Alaikäisellä lapsella ei ole ikänsä puolesta mahdollisuutta huolehtia omista eduistaan ja oikeuksistaan, joten sinä huolehdit niistä hänen puolestaan. Virasto ohjaa sinua tässä tehtävässä, mutta myös valvoo alaikäisen puolesta, että hoidat tehtäväsi asianmukaisesti.

Alaikäisen lapsen edunvalvonta poistetaan rekisteristä silloin kun lapsen omaisuuden arvo on pysyvästi vähentynyt 15 000 euroon tai sitä pienemmäksi. Jos lapsen omaisuus vähenee edunvalvojan toimien vuoksi, edunvalvontaa ei poisteta rekisteristä.

Tehtäväsi alaikäisen taloudellisten asioiden hoitajana kuitenkin jatkuu, vaikka alaikäisen edunvalvonta poistettaisiinkin rekisteristä. Tilivelvollisuutta ei tällöin kuitenkaan ole.

Toimi näin

  • Lakimääräisenä edunvalvojana sinun on ilmoitettava alaikäisen lapsen nimissä olevasta omaisuudesta, jos omaisuus mahdollisia velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa.
  • Ilmoituksen tekemistä varten ei tällä hetkellä ole erillistä lomaketta, mutta voit tehdä ilmoituksen omaisuusluettelolla. Toimita omaisuusluettelo holhousviranomaiselle kuukauden kuluessa omaisuuden saamisesta.
  • Jos mielestäsi lapsen edunvalvonta pitäisi poistaa rekisteristä, voit hakea sitä vapaamuotoisella hakemuksella Digi- ja väestötietovirastosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Alaikäisen lapsen huoltajana olet myös hänen lakimääräinen edunvalvojansa. Jos huoltajia on useampi, he hoitavat edunvalvojan tehtävää yhdessä.

Palvelu on maksuton.

Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti ja poistaminen rekisteristä ovat maksuttomia. Muut palvelut voivat olla maksullisia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 9.1.2020