suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ajoneuvon yksittäishyväksynnän myöntäjä

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yksittäishyväksynnän määritelmä

Yksittäishyväksynnällä tarkoitetaan ajoneuvolain 3 §:n 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jossa todetaan, että yksittäinen auto tai sen perävaunu, joka voi olla muukin kuin ainoa kappale, täyttää sitä koskevat vaatimukset.

Ajoneuvon yksittäishyväksynnän myöntäminen sisältää:

1. ajoneuvon tunnistamisen;

2. ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden todistamiseksi esitettyj ...

Toimi näin

Jos haluat alkaa suorittaa ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjä Traficomin palveluntarjoajana, sinun on täytettävä ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 3 luvussa säädetyt vaatimukset. Vaatimukset koskevat muun muassa laatujärjestelmää, toimitiloja ja asiantuntemusta.

Palvelun tarjoaja, joka haluaa tehdä Traficomin kanssa yksittäishyväksyntöjen myöntämistä koskevan sopimuksen, jäljempänä hakija, on esitettävä Traficomille kirjallinen selvitys:

1) yhtiömuodossa toimivan hakijan kaupparekisteriote tai muu vastaava selvitys sekä selvitys omistussuhteista;

2) selvitys palvelujen laajuudesta;

3) tieto suunnitellusta paikasta ja toimitilasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoittamaan;

4) arvio toiminnan aloittamisajankohdasta;

5) selvitys suunnitelluista palveluajoista;

6) selvitys laatujärjestelmästä

7) tieto yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä vastaavasta henkilöstä;

8) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin sekä miten hakija huolehtii asianmukaisesta tietosuojasta ja tietoturvasta

9) selvitys siitä, miten hakija tai yhtiömuodossa toimivaan hakijaan määräävässä asemassa oleva täyttää 9, 11, 12 ja 16 §:ssä tarkoitetut vaatimukset;

10) selvitys siitä, miten hakijan palveluksessa oleva henkilöstö täyttää 11 ja 13—15 §:ssä tarkoitetut vaatimukset;

11) selvitys siitä, miten toimitilat täyttävät 10 §:ssä tarkoitetut vaatimukset.

Selvitykset tulee toimittaa Traficomin kirjaamoon: kirjaamo@traficom.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Yritykselle, joka haluaa ryhtyä Traficomin palveluntarjoajaksi ja täyttää laissa säädetyt vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 4.11.2022