suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ajoneuvojen yksittäishyväksyjä

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yksittäishyväksyjää koskevista koulutusvaatimuksista säädetään ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 13 ja 14 §:ssä:

13 § Yksittäishyväksyjän peruskoulutusvaatimukset

Yksittäishyväksyjältä edellytetään peruskoulutuksena vähintään tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opintopistettä joko ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai ammattikorkeakoulun muita soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja.

Teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon katsotaan täyttävän 1 momentissa tarkoitetun vaatimuksen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi antaa tarkempia määräyksiä siitä:

1) mitkä perus- ja ammattiopinnot katsotaan 1 momentissa tarkoitetuiksi muiksi soveltuviksi konetekniikan perus- ja ammattiopinnoiksi;

2) mitkä teknikkotason tutkinnot katsotaan 2 momentissa tarkoitetuiksi vastaaviksi teknikkotason tutkinnoiksi.

14 § Yksittäishyväksyjältä vaadittava jatkokoulutus

Yksittäishyväksyjällä on oltava yksittäishyväksyntöjen myöntämistä varten yksittäishyväksyntään tarvittava jatkokoulutus ja siihen sisältyvä ammattitaidon säilyttämiseksi tarkoitettu täydennyskoulutus.

Traficom voi tarvittaessa antaa 1 momentissa tarkoitettua jatkokoulutusta. Traficom vastaanottaa jatkokoulutukseen liittyvät kokeet.

Tarkempia säännöksiä tarvittavasta jatkokoulutuksesta ja siihen liittyvistä kokeista annetaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Toimi näin

Jos haluat ajoneuvojen yksittäishyväksyjäksi ja sinulla on vaadittava peruskoulutus, sinun on suoritettava yksittäishyväksyjän jatkokoulutus. Jatkokoulutuksesta ja sen järjestäjistä voit tiedustella Traficomista.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksittäishyväksyjältä edellytetään peruskoulutuksena vähintään tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opintopistettä joko ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai ammattikorkeakoulun muita soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 1.4.2021