suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ajoneuvojen katsastajien kouluttajat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Katsastustoiminnasta vastaavien henkilöiden ja katsastajien jatkokoulutusta antavalla on oltavaTraficomin myöntämä lupa jatkokoulutuksen antamiseen.

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvokatsastajien-kouluttajat

Toimi näin

Hae koulutusoikeutta kirjallisesti Traficomilta. Liitä hakemukseen

• selvitys siitä, missä laajuudessa koulutusoikeutta haetaan

• tieto koulutustoiminnasta vastaavasta henkilöstä sekä hänen katsastustoimintaan liittyvästä koulutuksestaan ja kokemuksestaan

• selvitys pääasiallisen opetushenkilöstön ammattitaidosta

• selvitys opetusmateriaalista

• selvitys koulutuksen sisällöstä, josta käyvät ilmi opetettavat asiat ja niiden aikataulu sekä opetusmenetelmät

• tiedot paikoista, joissa koulutusta pääasiassa annetaan, sekä selvitys vaadittavan käytännön harjoittelun mahdollisuuksista ja kirjallisten kokeiden käytännön järjestelyistä

• arvio siitä, milloin koulutustoiminta on tarkoitus käynnistää.

Katso myös

Katsastajien kouluttajat https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/ajoneuvokatsastajien-kouluttajat

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamisen edellytykset

Koulutusoikeus myönnetään hakijalle, jos • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa

• hakija ei ole konkurssissa ja jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu

• hakijalla on palveluksessaan täysi-ikäinen ja asiantunteva koulutustoiminnasta vastaava henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu

• hakijalla on käytettävissään riittävä ja katsastustoimintaan perehtynyt ammattitaitoinen opetushenkilöstö

• hakijalla on käytettävissään riittävät ja tarkoitukseen soveltuvat toimitilat

• hakijalla on käytettävissään tarvittavat opetusmateriaali ja -välineet

• hakijalla on yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta käyvät ilmi opetettavat asiat, aikataulut ja suunnitellut opetusmenetelmät.

Traficom voi peruuttaa oikeuden koulutuksen antamiseen määräajaksi tai kokonaan, jos:

• jatkokoulutusluvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä

• koulutuksessa ei ole noudatettu koulutusta koskevia säännöksiä

• koulutusta ei ole hoidettu luvan mukaisesti tai muutoin asianmukaisesti.

Käsittelyaika

Noin yksi kuukausi

Velvoitteet

Ilmoita Traficomille viipymättä, jos:

• toiminnasta vastaavat henkilöt vaihtuvat

• toiminnassa tapahtuu muita merkittäviä muutoksia

• omistussuhteissa tapahtuu muutoksista.

Hinta

Lupa on maksullinen. Katso maksun suuruus Traficomin verkkosivuilla olevasta hinnastosta.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Sähköinen hakulomake tai asiointipalvelu

Ei sähköistä hakulomaketta tai asiointipalvelua, hakemus on vapaamuotoinen.

Vastuuviranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelun tarjoaminen tilapäisesti

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Lupa on maksullinen. Katso maksun suuruus Traficomin verkkosivuilla olevasta hinnastosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 (finlex.fi)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta 199/2014 (finlex.fi)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020