suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Aineisto- ja tietopyynnöt

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahen raatihuoneella sijaitsevat kirjaamo ja arkisto vastaavat kaupungin aineisto- ja tietopalvelusta. Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille, kaupungin henkilökunnalle, tutkijoille, yrityksille, yhteisöille ja muille asiakkaille.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ensisijainen yhteydenottotapa aineisto- ja tietopyynnölle on kirjaamon sähköposti. Voit käyttää tietopyynnössä erillistä tietopyyntölomaketta tai laatia vapaamuotoisen tietopyynnön. Tietopyynnöstä on käytävä ilmi tietopyynnön sisältö, mahdolliset perustelut, yhteystiedot ja vastauksen toimitustapa.

Kun kerrot tietopyynnön sisällöstä, pyri kuvailemaan tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tarkasti - tuo esille esimerkiksi asia tai ajanjakso. Tarvittaessa saat apua tietojen yksilöintiin Raahen kaupungin kirjaamosta ja Raahen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

Perustele pyyntösi sellaisissa tapauksissa, joissa pyydät tietoja asianosaisjulkisuuden perusteella tai haluat tarkistaa omat henkilötietosi.

Jos tietopyyntösi koskee julkisia tietoja, riittää kun ilmoitat tietojen toimitusosoitteen. Muissa pyynnöissä sinun on annettava meille omat henkilötietosi (koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotta oikeutesi tietoon voidaan varmistaa.

Kerro myös lopuksi vastauksen toimitustapa. Vastaus tietopyyntöön voidaan toimittaa sinulle kopiona tai tulosteena, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Lisäksi pyyntö voidaan toteuttaa nähtäväksi, kuunneltavaksi tai jäljennettäväksi kirjaamoon. Vastausta ei aina voida toimittaa toivomallasi tavalla.

Huomaathan, että Raahen kaupungin aineisto- ja tietopalvelu ei vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoista. Näitä koskevat tietopyynnöt on lähetettävä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Sinulla on myös oikeus saada tietoja itseäsi koskevista asioista.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Raahen kaupunki

Palvelusta vastaa

Raahen kaupunki
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 12.9.2023