suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Aineisto- ja tietopyynnöt

 • Palvelu
 • Raahe
 • Julkinen palvelu

Raahen raatihuoneella sijaitsevat kirjaamo ja arkisto vastaavat kaupungin aineisto- ja tietopalvelusta. Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille, kaupungin henkilökunnalle, tutkijoille, yrityksille, yhteisöille ja muille asiakkaille.

Raahen kaupungin kirjaamo antaa asiakkaille tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista, kuuluttamisesta ja päätöksistä. Kirjaamoon voit jättää esimerkiksi Raahen kaupungille osoitettuja aloitteita ja lausuntapyyntöjä. Kirjaamossa on myös nähtävillä julkisiin kuulutuksiin liittyviä päätöksiä ja muita asiakirjoja.

Raahen raatihuoneella sijaitseva kaupunginarkisto on päätearkisto, missä säilytetään Raahen kaupungin sekä Saloisten, Pattijoen ja Vihannin kuntien aikaisia asiakirjoja. Päätearkistossa säilytetään kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävää aineistoa, kuten koulutodistukset ja rakennuspiirustukset.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ensisijainen yhteydenottotapa aineisto- ja tietopyynnölle on kirjaamon sähköposti. Voit laatia vapaamuotoisen tietopyynnön tai käyttää erillistä tietopyyntölomaketta. Tietopyynnöstä on käytävä ilmi:

 • Tietopyynnön sisältö: pyri kuvailemaan tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tarkasti, tuo esille esimerkiksi asia tai ajanjakso. Tarvittaessa saat apua tietojen yksilöintiin Raahen kaupungin kirjaamosta ja Raahen kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksesta.
 • Mahdolliset perustelut: perustele pyyntösi sellaisissa tapauksissa, joissa pyydät tietoja asianosaisjulkisuuden perusteella tai haluat tarkistaa omat henkilötietosi.
 • Yhteystietosi: Jos tietopyyntösi koskee julkisia tietoja, riittää kun ilmoitat tietojen toimitusosoitteen. Muissa pyynnöissä sinun on annettava tarkemmat henkilötiedot (koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotta oikeutesi tietoon voidaan varmistaa.
 • Vastauksen toimitustapa: Vastaus tietopyyntöön voidaan toimittaa sinulle kopiona tai tulosteena, suullisesti tai sähköisessä muodossa. Lisäksi pyyntö voidaan toteuttaa nähtäväksi, kuunneltavaksi tai jäljennettäväksi kirjaamoon. Vastausta ei aina voida toimittaa toivomallasi tavalla.

Raahen kaupungin aineisto- ja tietopalvelu ei vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoista. Näitä koskevat tietopyynnöt on lähetettävä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Sinulla on myös oikeus saada tietoja itseäsi koskevista asioista.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

 • Pöytäkirjan ote, oikeaksi todistettu jäljennös 5 €/sivu, 1 € seuraava
 • Todistamaton jäljennös 1 €/sivu, 2 €/väri
 • Kirjoitettu asiakirja, esim. nimikirjanote 5 €
 • Erilliset todistukset, esim. luottamustoimista 10 €
 • Yleisesti nähtävänä oleva asiakirja 5 €
 • Päästötodistusjäljennös 5 €
 • Tietopalvelu 30 €/0–2 h, 60 €/2–5 h, 150 €/yli 5 h
 • Kirjelähetys 2 €, postiennakolla 5 € + kirjemaksu
 • Jos asiakirjan antamisvuotta ei ole ilmoitettu, tarkistettavilta vuosilta 1 €, max. 10 €. Kiiretyön lisä perushinta x2.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 28.10.2021