suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ypäjän kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Ypäjä
  • Julkinen palvelu

Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 9.00 - 13.00.

Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 15.00.

Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12.00-15.00.

Sivistyslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon torstaina kunnanviraston aukioloaikana.

Rakennuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon torstaina klo 9.00 - 15.00.

Kokousten tarkastetut pöytäkirjat, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,

pidetään myös sähköisesti nähtävänä kunnan yleisillä internet-sivuilla.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYpäjän kunta
Palvelusta vastaaYpäjän kunta
Alue Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ypäjän kunta
Päivitetty: 8.9.2020