suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylitornion kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Ylitornio
  • Julkinen palvelu

Kunnan kirjaamo ylläpitää aineistoja, sekä kotiseutu- ja kunnan keskusarkistoja. Kirjaamoon voi jättää postia kunnan eri toimialoille, yksiköille ja toimielimille. Asiat kirjataan asianhallintajärjestelmään ja lähetetään oikealle osastolle/ yksikölle. Kirjaamoon toimitettavia asiakirjoja voi jättää myös asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan kirjaamoon tai osoitetietojen mukaisesti eri hallintokunnille.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlitornion kunta
Palvelusta vastaaYlitornion kunta
Alue Ylitornio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ylitornion kunta
Päivitetty: 7.8.2020