suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virtain kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Virrat
  • Julkinen palvelu

Kirjaamoon toimitetaan kunnalle, sen toimielimille ja viranhaltijoille osoitettu posti ja asiakirjat kuten aloitteet, hakemukset, lausuntopyynnöt, tarjoukset ja valitukset. Kirjaamoon kautta asiakirjat toimitetaan valmistelijoille.

Sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Puhelin: 03 485 111

Virtain kaupunki

Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat

Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Virtain kaupunki

Palvelusta vastaa

Virtain kaupunki
Tekstistä vastaa: Virtain kaupunki
Päivitetty: 26.3.2020