suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vieremän kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Vieremä
  • Julkinen palvelu

Asiakirjahallinnon tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa kunnan toimintaa koskevien asiakirjallisten tietojen vastaanottamista, tuottamista, käsittelyä, tallentamista, säilytysarvon määrittelyä ja käyttöön soveltamista. Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto. Vieremän kunnan arkistotoimen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Arkistotoimea johtavana viranhaltijana Vieremän kunnassa toimii keskusarkistonhoitaja, jonka tehtävänä on vastata asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, ohjata ja kehittää asiakirjahallintoa osana kunnan tiedonhallintaa, vastata keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVieremän kunta
Palvelusta vastaaVieremän kunta
Alue Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vieremän kunta
Päivitetty: 24.1.2020