suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu vastaa Tyrnävän kunnan arkistosta ja kotiseutuarkistosta.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Jos sinulla on kysyttävää aineisto- ja tietopalveluista, soita asiahallintavastaavalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Tyrnävän kunta

Palvelusta vastaa

Tyrnävän kunta
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 24.5.2023