suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Kaupungin arkistot palvelevat kuntalaisia, kunnan henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä ja muita asiakkaita. Tietopyyntö tehdään arkistosihteerille. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, tietopyyntöä ei tarvitse perustella eikä tiedonpyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta, josta tietoa voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarvittavat seikat.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon hakemisesta ja antamisesta asiakirjana, kopiona tai muuna tulosteena voidaan periä erillinen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTornion kaupunki
Palvelusta vastaaTornion kaupunki
Alue Tornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 17.12.2019