suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Tervolan kunnan keskusarkisto sijaitsee kunnantalolla. Arkistossa säilytetään kunnan päätöksenteossa syntyneet, pysyvästi ja vähintään 10 vuotta säilytettävät asiakirjat. Asiakirjoilla on erilaisia säilytysaikoja ja osa asiakirjoista säilytetään pysyvästi (mm. pöytäkirjat). Arkistotoimen tehtävänä on mm. huolehtia siitä, että asiakirjojen alkuperäisyys, eheys, käytettävyys ja todistusvoimaisuus säilyvät.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Keskusarkistonhoitaja auttaa aineisto- ja tietopalveluun liittyvissä asioissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervolan kunta
Palvelusta vastaaTervolan kunta
Alue Tervola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 9.6.2020