suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu vastaa kuntaa koskeviin tietopyyntöihin. Asiakas saa aineisto- ja tietopalvelusta tietoa Tervolan kunnan julkisista asiakirjoista ja itseään koskevista asiakirjoista.

Aineisto- ja tietopalvelusta saa tietoa myös Tervolan kunnan keskusarkiston asiakirjoista. Tervolan kunnan keskusarkisto sijaitsee kunnantalolla. Arkistossa säilytetään kunnan päätöksenteossa syntyneet, py ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

http://tervola.ktweb.fi/

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Tervolan kunta

Palvelusta vastaa

Tervolan kunta
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.2.2024