suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Arkistopalvelut vastaavat arkistossa olevaan aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Arkisto palvelee kunnan henkilökunnan lisäksi

opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilölle oikeaksi todistettuja asiakirja- ja

todistusjäljennöksiä virkakäyttöön.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Suomussalmen kunta

Palvelusta vastaa

Suomussalmen kunta
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 1.6.2021