suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Arkistopalvelut vastaavat arkistossa olevaan aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta. Arkisto palvelee kunnan henkilökunnan lisäksi

opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilölle oikeaksi todistettuja asiakirja- ja

todistusjäljennöksiä virkakäyttöön.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomussalmen kunta
Palvelusta vastaaSuomussalmen kunta
Alue Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 1.6.2021