suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sulkavan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Sulkava
  • Julkinen palvelu

Sulkavan kunnan hallintotoimi vastaa kunnan hallinnollisista palveluista sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Hallinto-osastolla valmistellaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen käsittelyyn menevät asiat ja huolehditaan tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto-osaston tehtäviin kuuluu myös yleisten vaalien järjestäminen, keskusarkistosta ja keskushallinnon tiedotustoiminnasta huolehtimi ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Yhteydenotot Sulkavan kunnan kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(a)sulkava.fi tai puhelimitse 015 527 5200.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Sulkavan kunta

Palvelusta vastaa

Sulkavan kunta
Tekstistä vastaa: Sulkavan kunta
Päivitetty: 20.4.2023