suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Saarijärven kaupungin toimialojen viranhaltijat vastaavat tuottamiensa viranomaisasiakirjojen aineisto- ja tietopalvelusta. Lisäksi kaupungin päätearkistossa säilytetään joitakin historiallisia asiakirjoja. Saarijärveen liitetyn Pylkönmäen kunnan arkisto säilytetään omassa päätearkistossaan. Kaupungin henkilökunnan lisäksi kuntalaisilla, tutkijoilla, tiedotusvälineillä, yrityksillä, yhteisöillä ja ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjoissa on sekä julkisia että salaisia asiakirjoja. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjoista voi saada jäljennöksiä kulloisenkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisin hinnoin.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön. Sen sijaan asiakirjoja voi saada luettavaksi tai jäljennettäväksi virastossa. Virkakäyttöön asiakirjoja voidaan lainata toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Kaupunginhallitus päättää asiakirjoista perittävistä kopio-, lunastus- ja lähetysmaksuista.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 14.3.2022