suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautjärven kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Rautjärvi
  • Julkinen palvelu

Rautjärven kunnan keskusarkistoon on talletettu pääsääntöisesti 10 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Uudemmat, myös määräajan säilytettävät, löytyvät kunnan palvelu- ja vastuualueilta. Asiakirjahallinnon ja arkistoinnin tietopalvelun tehtävänä on antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ym. tiedon tarvitsijoille.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoja annetaan luettavaksi, lainattavaksi tai kopioidaan ainoastaan kirjallisella pyynnöllä selvityksineen. Pyynnön voit toimittaa kunnan yhteispalvelupisteeseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautjärven kunta
Palvelusta vastaaRautjärven kunta
Alue Rautjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautjärven kunta
Päivitetty: 14.11.2019