suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Raahen kaupunki
Alue: Raahe
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Raahen kaupungin arkiston tietopalvelu toimii Raatihuoneella kirjaamon yhteydessä. Arkistossa on Raahen kaupungin sekä Saloisten, Pattijoen ja Vihannin kuntien aikaiset asiakirjat.

Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Saadaksesi tarvitsemiasi tietoja arkistosta ota yhteyttä tietopalvelusssuunnittelijaan. Ensisijainen yhteydenottotapa on kirjaamon sähköposti.

Voit asioida myös paikan päällä tai lähettää kirjepostia Raahen kaupungin kirjaamoon. Kirjaamossa kirjeposti kirjataan vastaanotetuksi ja toimitetaan eteenpäin.


Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoja ja arkistoaineistoja saa nähtäväksi ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Raahen kaupunki