suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhtään kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Pyhtää
  • Julkinen palvelu

Aineisto- ja tietopalvelut Pyhtäällä ovat saatavilla kunnan kirjaamosta.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Pyhtään kunta

Palvelusta vastaa

Pyhtään kunta
Tekstistä vastaa: Pyhtään kunta
Päivitetty: 6.4.2022