suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Puumalan kunnan hallinto-osasto vastaa kunnan hallinnollisista palveluista sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta.

Hallinto-osastolla valmistellaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen käsittelyyn menevät asiat ja huolehditaan tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallinto-osaston tehtäviin kuuluu myös yleisten vaalien järjestäminen, keskusarkistosta ja keskushallinnon tiedotustoiminnasta huolehtiminen.

Lisäksi hallinto-osasto huolehtii mm. saapuvien asiakirjojen kirjaamisesta sekä kunnan arkistotoimesta. Hallinto-osastolta on mahdollista saada tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja jo päätetyistä asioista.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Ota yhteyttä Puumalan kunnan asiointipisteeseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 1.3.2021