suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakir ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Päätettyjä, vanhoja ja arkistossa säilytettäviä tietoja hallinnoi kunnan arkistonhoitaja, jolle voi toimittaa kirjallisen tietopyynnön. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi ajankohta (tarvittaessa arvio), asianosaisen henkilötiedot sekä mahdollisimman tarkka kuvaus haettavan tiedon sisällöstä.

Arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lainsäädännön edellyttämä salassapitovelvoite koskee myös arkistoituja asioita.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Puumalan kunta

Palvelusta vastaa

Puumalan kunta
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 20.12.2023