suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pudasjärven kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Pudasjärvi
  • Julkinen palvelu

Kaupungin arkistoon kuuluvat kaikki kaupungin tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä päätearkistossa tai eri työ- ja toimipisteissä.

Kaupungin arkistossa olevat asiakirjat ovat julkisia, luvanvaraisesti julkisia ja salaisia. Asiakirjoja ja arkistoaineistoja annetaan nähtäväksi ottaen huomioon lainsäädännöstä johtuvat rajoitukset. Julkisia asiakirjoja voidaan tutkia keskusarkistotilassa virastoaikana tutkijoille annettuja ohjeita noudattaen.

Mitään arkistoaineistoja ei lainata yksityisille henkilöille viraston ulkopuolelle, mutta ne ovat ko. henkilöiden katsottavissa virastossa toimihenkilöiden valvonnassa. Terveystietojen osalta asiakirjojen tutkiminen ja lainaaminen tutkimuskäyttöön tapahtuu johtavan lääkärin luvalla.

Asiakirjoista saa kopioita ja todistettuja asiakirjajäljennöksiä tilauksesta lunastusta vastaan.

Pudasjärven kaupungin arkistotoimi jakaantuu osa-alueisiin, jotka edelleen jakaantuvat erillisiksi vastuualuekohtaisiksi arkistoiksi.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPudasjärven kaupunki
Palvelusta vastaaPudasjärven kaupunki
Alue Pudasjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pudasjärven kaupunki
Päivitetty: 24.11.2020