suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porin kaupunginarkisto säilyttää kaupungin tuottamat viranomaisasiakirjat ja historialliset asiakirja-aineistot. Arkistosta saa tietoja ja asiakirjajäljennöksiä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvistä tiedoista. Osa asiakirjoista on edelleen toimialojen ja liikelaitosten hallussa. Asiakirjavastaavat antavat tietoja näistä asiakirjoista, joita ei ole vielä siirretty kaupunginarkistoon. Kaupungin k ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Palvelun sujuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että kaupunginarkiston käynneistä/tutkijahuoneen käytöstä sovitaan etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kaupunginarkisto on avoinna sopimuksen mukaan.

Tietopyynnöt voi toimittaa myös kirjepostilla lähettämällä ne Porin kaupungin kirjaamoon.

Tehdessäsi tietopyyntöä yksilöi mahdollisimman tarkasti asiakirja tai tietosisältö ja ajankohta, jota pyyntö koskee. Arkiston henkilökunta voi tarvittaessa avustaa yksilöimään tarvitsemasi asiakirjan. Liitä pyyntöösi myös tarvittavat yhteystiedot. Julkisia asiakirjoja voidaan lähettää pyydettäessä myös sähköpostitse.

Henkilökunta tekee asiakkaille arkistoaineistoon pohjautuvia selvityksiä vain poikkeustapauksissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022